• HSE Policy 

  D&T Grup, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili performansını artırmak için amaç ve hedeflerini belirlerken aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir;

  • İş sağlığı ve güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetler ile ilgili etkin bir risk değerlendirmesi yaparak oluşabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak veya minimize etmek.
  • Ulusal, uluslar arası iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına tam olarak uymak ve takip etmek.
  • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırmak için sürekli eğitimler düzenlemek.
  • Meslek hastalığı ve iş kazalarını sebep olabilecek riskleri tespit edip önlemek, sağlıklı ve güvenli iş ortamını sağlamak.
  • İş sağlığı ve güvenliği performansını arttıracak sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yapmak.
  • Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımız, taşeronlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler  için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak talimat, uyarıcı levha, koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili kuralları oluşturmak ve uygulamaktır.
  • D&T Grup bünyesinde meydana gelebilecek acil durumları belirlemek, acil durum eylem planı oluşturmak ve acil durum tatbikatları gerçekleştirmek.

  İş Sağlığı ve Güvenliği standardı gereklilikleri ve yukarıda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturulan İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlayacağımızı ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli desteği vereceğimizi taahhüt ederiz.