• Quality & Enviromental Policy 

  D&T Grup A.Ş. Yurtiçi ve Yurtdışında altyapı, endüstriyel tesisler ve teknolojik binalara ait elektromekanik sistemlerinin mühendislik, tasarım ve montajının uluslararası standartlarda gerçekleştirerek test ve devreye alma hizmetlerini veren bir kuruluş olarak; kalite ve çevre ile ilgili performansını arttırmak için amaç ve hedeflerini belirlerken aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir.

  • Müşterilerimize beklentilerinin de üzerinde ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini arttırmak.
  • Müşterilerimizle açık ve yakın iletişim içinde olmak. 
  • Müşterilerimize güvenilir ve ekonomik çözümler sunmak.
  • Tedarikçilerimizi sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmek.
  • Her zaman teknolojiyi takip ederek son teknolojileri hem projelendirme hem de üretim sürecinde kullanmak.
  • Gelişme ve büyüme ivmesini her geçen gün daha da arttırarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda yer almak.
  • Kalite ve Çevre sisteminin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmek.
  • Tüm D&T Grup çalışanlarının memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak
  • Çalışanlarımızın kalite, çevre ve bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırmak için sürekli eğitimler düzenlemek bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine katkıda bulunmak
  • Sürekli iyileştirme felsefesi ile kalite kültürünü geliştirmek
  • Tüm D&T Grup prosesleri ve önemli çevresel boyutu olan faaliyetler ile ilgili etkin bir risk değerlendirmesi yaparak oluşabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak veya minimize etmek,
  • Ulusal, uluslar arası kalite –çevre mevzuatlarına tam olarak uymak ve takip etmek
  • Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun bertaraf edilmesini sağlamak,
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için çalışanlarımızı özendirip desteklemek,
  • Ben değil biz bilincini oluşturmak,

  Bu politika,  oluşturulan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi – ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi hedefleriyle desteklenmektedir.  Bu amaçla kalite/çevre sistem standardının gerekliliklerine uygun olarak oluşturulmuş kalite sistemimizin/çevre sistemimizin sürekliliğini sağlayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.