• Quality Enviromental HSE Policy 

  D&T Grup A.Ş. Yurtiçi ve Yurtdışında altyapı, endüstriyel tesisler ve teknolojik binalara ait elektromekanik sistemlerinin mühendislik, tasarım ve montajının uluslararası standartlarda gerçekleştirerek test ve devreye alma hizmetlerini veren bir kuruluş olarak; kalite ve çevre ile ilgili performansını arttırmak için amaç ve hedeflerini belirlerken aşağıdaki temel ilkeleri benimsemiştir.

  • Müşterilerimize bugünkü ve gelecekteki beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini arttırmak.
  • Müşterilerimizle açık ve yakın iletişim içinde olmak. 
  • Müşterilerimize güvenilir ve ekonomik çözümler sunmak
  • Tedarikçilerimizi sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmek.
  • Her zaman teknolojiyi takip ederek son teknolojileri hem projelendirme hem de üretim sürecinde kullanmak.
  • Gelişme ve büyüme ivmesini her geçen gün daha da arttırarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda yer almak.
  • Tüm D&T Grup prosesleri ve önemli çevresel boyutu olan faaliyetler ile ilgili etkin bir risk değerlendirmesi yaparak oluşabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak veya minimize etmek.
  • Kirliliği önleyecek ve çevreyi koruyacak şekilde faaliyetleri gerçekleştirmek.
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için çalışanlarımızı özendirip desteklemek.
  • Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun bertaraf edilmesini sağlamak.
  • D&T Grup prosesleri ile ilgili tehlike ve etkilerini belirlemek, risk taşıyan tüm faaliyetler ile ilgili etkin bir risk değerlendirmesi yaparak oluşabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak veya minimize etmek.
  • Meslek hastalığı ve iş kazalarını sebep olabilecek riskleri tespit edip önlemek, sağlıklı ve güvenli iş ortamını sağlamak.
  • Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımız, taşeronlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak talimat, uyarıcı levha, koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili kuralları oluşturmak ve uygulamaktır.
  • Ulusal, uluslar arası kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına tam olarak uymak ve takip etmek.
  • Çalışanlarımızın kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırmak için sürekli eğitimler düzenlemek bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine katkıda bulunmak.
  • D&T Grup bünyesinde meydana gelebilecek acil durumları belirlemek, acil durum eylem planı oluşturmak ve acil durum tatbikatları gerçekleştirmek.
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği sisteminin etkinliğini ve performansını arttıracak sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yapmak.
  • Tüm D&T Grup çalışanlarının memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.
  • Sürekli iyileştirme felsefesi ile kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği kültürünü geliştirmek.
  • Ben değil biz bilincini oluşturmak.

  Bu politika,  oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi –Çevre Yönetim Sistemi-İş Sağlığı Güvenliği   hedefleriyle desteklenmektedir.  Bu amaçla kalite/çevre sistem standardının gerekliliklerine uygun olarak oluşturulmuş kalite sistemimizin/çevre sistemimizin sürekliliğini  sağlayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.